Prof. dr hab. n. med Kamal Morshed
specjalista laryngolog
img

Choroby ucha, zatok przynosowych i podstawy czaszki oraz onkologia głowy i szyi, w tym zatok przynosowych, podstawy czaszki, oczodołu, jamy ustnej, gardła i krtani. Leczenie bezdechu.

 • Od dnia 1 lutego 2015 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. Z o.o.
 • Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie 1983-1989.
 • Specjalizację w zakresie otolaryngologii otrzymał w roku 1997.
 • Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 1998.
 • Stopień doktora habilitowanego w roku 2008.
 • Studia podyplomowe w zakresie ”Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowia publicznego” 2011.
 • Tytuł profesora nauk medycznych 2013.
 • Zatrudniony na etacie profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Od 2013.
 • Funkcję zastępcy ordynatora Kliniki Otolaryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pełnił od roku 2004 do 2014.
 • Posiada poważny dorobek naukowy. Jest autorem 77 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Punktacja IF 27,880, KBN 745 punktów.
 • Szkolenie i staży w licznych ośrodkach zagranicznych.

Zakres działalności:

Diagnostyka i leczenie

Nowotwory głowy i szyi

Leczenie operacyjne nowotworów:

 • nosa i zatok przynosowych,
 • gardła środkowego,
 • gardła dolnego,
 • jamy ustnej,
 • krtani,
 • ślinianek,
 • naczyniako-włókniak młodzieńczy.

Rekonstrukcja ubytków pooperacyjnych.

Zabiegi laserowe

Zabiegi operacyjne za pomocą lasera CO2:

 • Nowotwory: rak krtani, jamy ustnej, gardła.
 • Przerost migdałka językowego.
 • Zwężenie krtani i tchawicy.
 • Plastyka podniebienia.
 • Obustronne porażenie fałdów głosowych.

Chrapanie i bezdechy podczas snu

 • Mało inwazyjne zabiegi metodą radiofrequency – jest to nowoczesna metoda elektrochirurgii działającej z wykorzystaniem fal radiowych.
 • Plastyka podniebienia za pomocą lasera plastyka łuków podniebiennych i języczka (UPPP – Uvulo-Palato-Pharyngo-Plasty) u pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego i/lub chrapaniem.

Zwężenie tchawicy i krtani

 • Wycięcie zwężenia (blizny) za pomocą… lasera CO2.
 • Wycięcie blizny krtani i zastosowanie stentu.
 • Wycięcie zwężonego odcinka tchawicy z zespoleniem koniec do koś„ca.
 • Zastosowanie rurki T.
 • Poszerzenie krtani za pomocą przeszczepu.

Guzy oczodołu

 • Chirurgiczne leczenie guzów oczodołu.

Porażenie fałdów głosowych

 • Lateralizacja fałdu głosowego.
 • Częściowe wycięcie fałdu głosowego za pomocą lasera.
 • Podśluzówkowe wycięcie fałdu głosowego z lateralizacją.

Naczyniaki i malformacje naczyniowe regionu głowy i szyi

 • Chirurgiczne leczenie naczyniaków i malformacji naczyniowej z ewentualną rekonstrukcją ubytku pooperacyjnego.

Guzy przestrzeni przygardłowej

 • Chirurgiczne leczenie guzów przestrzeni przygardłowej z różnych dojść chirurgicznych.

Guzy dołu podskroniowego

 • Chirurgiczne leczenie guzów dołu podskroniowego z różnych dojść chirurgicznych.

Guzy podstawy przedniego dołu czaszkowego

 • Chirurgiczne leczenie guzów zatok przynosowych i guzów z zajęciem podstawy przedniego dołu czaszki.

Inne zabiegi

Nos i zatoki

 • chirurgia endoskopowa nosa i zatok,
 • operacja korekcyjna przegrody nosa,
 • usunięcie polipów z nosa,
 • udrożnienie nosa metodą radiofrequency lub krioterapy,
 • repozycja kości nosa po złamaniu,
 • operacje endoskopowe otwarcia zatok szczękowych, sitowych, czołowych i klinowych (FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery).

Jama ustna i gardło

 • usunięcie migdałka gardłowego tzw. trzecie migdałek
 • przycięcie migdałków podniebiennych,
 • usunięcie migdałków podniebiennych,
 • usunięcie migdałka gardłowego i podniebiennych,
 • wycięcie zmiany podniebienia, języka, jamy ustnej i gardła,
 • podcięcie wędzidełka języka,
 • plastyka języczka gardłowego,
 • plastyka łuków podniebiennych (UPPP – Uvulo-Palato-Pharyngo-Plasty) u pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego i/lub chrapaniem.

Krtań

 • pobranie wycinka z krtani,
 • usunięcie polipa krtani,
 • usunięcie guzka śpiewaczego,
 • usunięcie obrzęków Reinkego.

Choroby ślinianek

 • Endoskopowe usunięcie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowej i przyusznej.
 • Wycięcie ślinianki podżuchwowej lub zmiany śliniaki przyusznej.

Uszy

 • nacięcie błony bębenkowej,
 • założenie dreników wentylacyjnych do ucha,
 • plastyka błony bębenkowej (myringoplastyka),
 • inne operacje uszne.

Szyja

 • wycięcie torbieli środkowej i bocznej szyi,
 • pobranie węzła chłonnego szyi,
 • operacje węzłowe szyi.
GODZINY PRZYJĘĆ:
 • Poniedziałek
  -
 • Wtorek
  -
 • Środa
  od 14:00
 • Czwartek
  -
 • Piątek
  -
 • Sobota
  -