dr n. med. Robert Węgłowski
robert_weglowski

Robert Węgłowski urodzony 27 kwietnia 1973 roku w Lublinie. W 1988 roku ukończył Szkołę Podstawową nr 4 w Lublinie, następnie w 1992 roku III liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej. Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1998 roku. Od 2000 roku jest pracownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie na stanowisku asystenta. W 2009 roku II° specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W 2010 roku obronił prace doktorską pt. Ocena wyników leczenia operacyjnego złamań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

 • Poniedziałek
  -
 • Wtorek
  -
 • Środa
  od 14:00
 • Czwartek
  -
 • Piątek
  -
 • Sobota
  -